Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dùmti, dùmia, dū́mė
Straipsnelis:
Oset. dymyn : dymd, dymst|dumun : dund ‘pūsti, išpūsti; rūkyti’. Kilęs iš iranėnų *dam; a→u→y dėl lūpinio įtakos kaip žodyje cymyn ‘srėbti’ (← čam-), myd ‘medus’ (← madu) ir kt. Bendras ide. veiksmažodis: persų damīdan ‘pūsti, išpūsti, dam ‘kvėpavimas, pūtimas’, jazg. dam- ‘išpūsti; plaikstytis (apie kailį)’, (Андреев, Язг. 8), sogdų δam- (δ’m) ‘pūsti, išpūsti’, napfų dm-, sakų dam- ‘pūsti’, pa-dama- ‘vėjas’, uys-dam- (= uz-dam-) ‘gesinti, užpūsti’, av. dāδmainya- ‘išsipūtęs, s. i. dham- (dhamati) ‘pūsti, išpūsti’, r. (dial.) дмить (s. sl. дъм-), lie. dumiù, dùmti, vok. Dampf ‘dūmai, garas’ ir kt. Dėl reikšmės ‘rūkyti’, plg. tatų dämi ‘pypkė’. Plg. dymsyn ‘išsipūsti’. Вс. Миллер [...]; Hübschmann.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ I, 383

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas