Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dúok(i)
Straipsnelis:
Lie. impertayvo formoje dúok(i) ‘gib’ slypinti veiksmažodžio šaknis dúo- < bl. *dō- yra, be abejonės, ide. * ‘duoti’ refleksas.
Šaltinis:
Bammesberger 1982, 239

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas