Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
duõlas
Straipsnelis:
Lie. duõlas ‘beragis’ […] ir la. duõļš ‘t. p.’ [galima gretinti su gruzinų-zanų *dola- ‘beragis’, kuris turi daug vedinių ir aiškiai yra senas žodis] […] [58] […]. Lie. žodis yra kartais laikomas baltų inovacija, padaryta iš (Dehnstufe?) veiksmažodžio dilti, antra vertus, neatmetama galimybė skolinimosi iš Pabaltijo suomių, estų tohl ‘minkšta ragų medžiaga’ [Сабаляускас 1964, 61…] […]. Skolinimo iš estų versija jam rodosi mažiausiai įtikinama. Kadangi kartvelų žodžių iš baltų šaltinių perėmimas neįtikinamas, galima tarti, kad minėtas paralelizmas rodo kažkokius senus ide.-kartvelų kontaktus, kurių arealinės ir laiko charakteristikos visai neaiškios, bet su kurių realybe šiuo tyrinėjimų etapu negalima nesiskaityti.
Šaltinis:
Климов 1989, 58–59

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas