Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
duonis
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. duonis = bažn. sl. донь).
Šaltinis:
Endzelīns DI 1974, 342
Antraštė:
duõnis
Straipsnelis:
Lie. duõnis ‘duoklė’ – tikslus atliepinys šalia sl. *danь f. ‘duoklė; dovana’ : slov. dȃn : dȃnj f. ‘duoklė’, le. dań f. ist. ‘mokestis pinigais ar natūra, duoklė’, s. le. ‘duoklė medumi’, s. sl. ДАНЬ ‘dovana; duoklė’, r. trm. дань f. ‘t. p.’ (Pokorny IEW 225). Tačiau Skardžiaus ir Frenkelio (Skardžius 1931, 65; Fraenkel LEW 9) nuomone, nusižiūrėtas ir padarytas pagal donìs, kuris paskolintas iš sl., iš veiksmažodžio dúoti.
Šaltinis:
SłPr II, 339–340

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas