Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
duostė
Reikšmė:
dar
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos deverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių su priesaga -styti perintegracijos procesais.] Lie. duostė (s. lie.) ʻdarʼ ← dúost-ytidúo-styti ʻdawaćʼ, kuris yra iteratyvas iš dúoti ʻdaćʼ.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 168

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas