Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dúotas
Straipsnelis:
Lie. dúotas, la. duôts, s. i. -dāta- žod. tvā́-dāta ‘dany przez ciebie’, av. dāta- – tikslūs atliepiniai šalia *datъ partic. praes. pass. iš *dati – ide. *dō-to-.
Šaltinis:
SłPr II, 338–349

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas