Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dúoti, dãvė
Reikšmė:
give, gave
Straipsnelis:
Spėjamasis perėjimas *ow > paaiškina šaknies ‘duoti’ morfofoneminę alternaciją *ow/ō. Autorius siūlo proto-formą *dow- prieš balsius, plg., pvz., gr. Kipr. aor. inf. δοϝεναι, umbr. purdou-itu ‘duotų, porricitō’, faliskų douiad ‘teduoda, duit’, lie. praet. dãv-ė ‘gave’ etc., arba proto-formą *dō- prieš priebalsius, plg., pvz., gr. δίδωμι ‘duodu, I give’, lie. dúo-ti ‘give’ etc.
Šaltinis:
Schmalstieg 1975, 7

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas