Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
durnas
Straipsnelis:
Lie. durnas, kilęs iš sl. kalbos, plg. le. durny ‘kvailas, pasipūtęs’, r. durnoj ‘blogas, bjaurus’, durʼ, durak ‘kvailys’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 1217–1218
Antraštė:
dur̃nas
Straipsnelis:
Prūsų Enchiridione brūkšnelis gali žymėti priebalsių n arba m praleidimą, pvz., […] pr. dūrai forma ir reikšme labai primena s. lie. dur̃nas. Suponuojant skaitymą dunr-ai ir metatezę, galima spėti prūsų kalbos žodį esant lituanizmą […].
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 180–181

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas