Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
durnavóti
Reikšmė:
kvailioti, siusti
Straipsnelis:
Lie. durnavóti ‘kvailioti, siusti’ nėra neabejotinas slavizmas iš lenkų ir baltarusių kalbų, nes: a) P. Skardžiaus prirašytasis дурновать iš senųjų raštų nežinomas, neaišku, kiek jis vartojamas ir dabartinėje baltarusių kalboje; b) veiksmažodis įmanomas ir lenkų kalboje – panašių priesagos -ować vedinių ten pasitaiko (...); c) negalima guldyti galvos, kad durnavóti nepasidarytas pačioje lietuvių kalboje su skolintine priesaga -avoti iš jau anksčiau paskolinto būdvardžio dur̃nas.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 13

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas