Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dùsas
Straipsnelis:
žr. dūsauti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 393–394
Antraštė:
dùsas
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik slavų ir baltų kalboms:] (lie. dùsas = r. дох).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 342

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas