Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dvãras
Straipsnelis:
[Štai gana ilgas toch. B žodžių, turinčių gale -e, kuriems kitose ide. kalbose nesunkiai randame etimologinius ekvivalentus, įrodančius, kad (B) nominatyvo -e kilo iš ide. *-o-s, sąrašas.] Toch. B twere ‘Tür, durys’ (m.) atitinka s. sl. dvorъ ‘kiemas’, lie. dvãras (kuris nebūtinai yra slaviškas skolinys) m. sg. < ide. *dhu̯oro-s (greta -ā- kamieno, pvz., gr. θύρα bei tematinės neutrum formos, pvz., lo. forum). Nom. pl. toch. B turi formą tweri < ide. *dhu̯oroi.
Šaltinis:
Windekens 1966, 253
Antraštė:
dvãras
Straipsnelis:
Dėl pr. dauris ‘didieji vartai’ tikriausiai teisus Endzelīns, FBR 1931, XI, 182, pasiūlęs *duaris = *dwaris. Jeigu taip, tai pr. dauris > dhu̯ō̆r- (: *dhu̯ē̆r-) ir siejasi su s. i. dvā́ras. Nom. pl. dvā́rau. Nom. du. ‘durys’, dvāra-, av. dvarəm acc., dvarə loc.; s. persų duvarayā ‘vartuose’; alb. derë ‘durys’, pl. düer, lo. forēs; s. air. dorus ‘durys’, lie. dvãras (?), la. dvars, dvaŗš, s. sl. ДВОРЪ.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 309
Antraštė:
dvãras
Reikšmė:
herrschatfliches Gut, Landgut, Hof eines Fürsten
Straipsnelis:
Kad lie. dvãras teturįs reikšmes ‘herrschatfliches Gut, Landgut, Hof eines Fürsten’ yra tiesa tik dabartinės lit. lie. kalbos atžvilgiu. Dvãras seniau turėjęs tokias (pagrindines) reikšmes: 1. ‘rūmai, имение’, 2. ‘kiemas (prie namo)’, 3. ‘namas bei visa sodyba’. Dėl to patikslintas ir E. Fraenkelio teiginys: „Tačiau lie. dvãras dėl savo specialios reikšmės greičiausiai laikytinas slaviškuoju skoliniu“.
Šaltinis:
Mažiulis 1961, 246
Antraštė:
dvãras
Straipsnelis:
žr. dvarlaukis
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 155
Antraštė:
dvãras
Straipsnelis:
žr. durys
Šaltinis:
Casaretto 2004, 63

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas