Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dvarnumas
Reikšmė:
pasipūtimas, didžiavimasis
Straipsnelis:
Lie. slavizmas dvarnumas ‘pasipūtimas, didžiavimasis’ yra priesagos -umas abstraktas iš būdvardžio dvarnas (P. Skardžius jį žymi žvaigždute, nors iš tikrųjų tai yra realus slavizmas, pavartotas Daukšos apytikriai tenumanoma reikšme ‘nereikalingas, tuščias, paikas, įžūlus, ambicingas’, kuri yra priimtinesnė negu ‘smalsus’, suponuojama II 939) < iš br. дворный ‘įžūlus, pasipūtęs, išdidus’, o ne tik iš le. dworny ‘klastingas, įžūlus; nereikalingas, smalsus, smilus’ (kaip rašo P. Skardžius); dar plg. br. дворность ‘išdidumas, pasipūtimas’, le. dworność.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas