Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dvasúoti
Reikšmė:
sunkiai kvėpuoti, dvėsuoti; silpnam, ligotam būti
Straipsnelis:
Su lie. dvasúoti (:dvesúoti) : dvasė́ti (:dvė́sėti) siejama sl. *dvochati ‘sunkiai kvėpuoti’ : r. dial. двóхать ‘sunkiai alsuoti; garsiai kosėti; sunkiai dūsauti’, bei sl. ryt. dial. *dvošati ‘sunkiai kvėpuoti’ : r. dial. двошáть : двошéть ‘t. p.’. Kartais, remiantis sl. žodžiais, išskiriama šaknis *dhu̯es- : *dhu̯os- (tipiška baltų kalboms), kuri yra sinonimiška tipiškai sl. *dheu̯s-. Priebalsis -ch- (vietoj laukiamo -s-) pasitaiko nereguliariai.
Šaltinis:
SłPr V 128

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas