Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dvéitas
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos pavyzdžiai su sinkopuotu pokirtiniu balsiu (jei po sinkopės susidaro VR tipo diftongas [R = , , r, l, m, n], jis gauna akūtą): […] dial. dvéitas < dvẽjetas-eta- vedinys iš dvejì, dvẽjos […].
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 155

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas