Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dvìsti
Reikšmė:
gesti
Straipsnelis:
žr. dvėkti
Šaltinis:
Connolly 1984, 270
Antraštė:
dvìsti
Reikšmė:
nustoti galios, mirti, užgesti
Straipsnelis:
Lie. dvìsti ‘nustoti galios, mirti, užgesti’ (intr.; iš Būga, РФВ LXVI, 252), rodos, artimiausiai siejasi su s. ang. dwæscan ‘gesinti, panaikinti’ ir kt. (iš H. Falk, A. Torp, Wortschatz der germanischen Spracheinheit, Göttingen, 1909, 217).
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 407
Antraštė:
dvìsti
Straipsnelis:
Lie. dvìsti, dvisė́ti ‘zu stinken beginnen, faulen’, bet dvė̃sti, dvasė́ti.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 119

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas