Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dvokti
Straipsnelis:
Lie. dvokti giminiškas dvėkti, dukti ‘šėlti, [ang.] rage’, la. dukti ‘šėlti, [ang.] roar, rage’ ir t. t., visi kilę iš prailginto šaknies, matomos go. dauns ‘kvapas’ (vedinys iš ide. *dheu-, rekonstruojamos pagal skr. dhū- ‘kratyti’, gr. θύω ‘siautėti’, s. sl. dunąti ‘pūsti’, skr. dhūma-‘dūmai’, lo. fūmus ‘dūmai’ ir t. t.), balsių kaitos laipsnio varianto.
Šaltinis:
Buck 1949, 1028
Antraštė:
dvokti
Straipsnelis:
žr. dūkti ‘eiti dujoms, kvėptis’
Šaltinis:
Mažiulis 1979b, 147

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas