Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dýglis, dỹglis
Reikšmė:
dyglys
Straipsnelis:
Deverbaliniai l-vediniai: iš dygti ‘durti’ galima išvesti dỹglis ‘dyglys, spyglys, [v.] Stichling’, dýglis ‘spyglys’ šalia dygulỹs ‘stiebas’ ir dýgulis ‘dygus augalas’.
Šaltinis:
Solta 1970, 73

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas