Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dyselỹs, dýselis
Straipsnelis:
Dyselỹs (acc. sg. dýselį) ir dýselis negali būti atsiradę iš le. dyszel ‘rodiklis, grąžulas’ dėl savo fonetikos (-s-, tvirtapradė priegaidė) ir geografijos (buv. Rytprūsių pasieniai). Juos reikia laikyti germanizmais, pakliuvusiais tiesiog iš gretimų vok. tarmių (plg. jų dîsel ‘t. p.’).
Šaltinis:
Urbutis 1958, 218

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas