Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dỹvelėti
Reikšmė:
dėvėti, drengti
Straipsnelis:
Formaliai su la. dĩvelêt (dìvelêt²) sutampa Klaipėdos krašto žemaičių (nu)-dỹvelėti ‘(nu)dėvėti, (nu)drengti’ ir kiek skirtingos darybos variantas nu-dỹveliuoti. Dėl reikšmės paprasčiausia, rodos, būtų juos sieti su lie. dėvė́ti (plg. ir trm. iš-dė̃velioti, nu-dė̃velioti). Formos atžvilgiu toks aiškinimas kelia abejonių: panašiais atvejais šitokia balsių kaita yra retenybė, ir dė́ti šeimos (kuriai priklauso ir dėvė́ti) žodžių su šaknies y šiaip jau nepasitaiko. Tiesa, vietoj dėvė́ti yra užregistruotas dyvė́ti, bet jis menkai žinomas, ir jo y pats reikalingas aiškinimo. Tad ar nebūtų teisingiau sieti su -dỹvelioti ‘nuvarginti, nukamuoti’ ir la. dĩvelêt (dìvelêt²? Reikšmė ‘dėvėti, drengti’ tuomet būtų latvių kalboje tebepažįstamos pirmesnės reikšmės ‘daug vartoti’ specializacija, susiaurinimas (galbūt dėl panašios formos ir reikšmės žodžio dėvė́ti poveikio). Visiškas semantinis suartėjimas su dėvė́ti savo ruožtu gal bus sudaręs sąlygas pasitaikančiam formų maišymui – dyvė́ti vietoj dėvė́ti.
Šaltinis:
Urbutis 1972c, 128

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas