Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dzemti
Reikšmė:
dzimbti, zirzti
Straipsnelis:
[Aptariami bl. Cē̆m tipo veiksmažodžiai]. Grynai tarminiais imitatyviniais forminiais laikytini ˚dzemti K. Būga ‘dzimbti, zirzti’ LKŽ 2, 998.
Šaltinis:
Kaukienė 2007, 212

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas