Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ežė̃
Straipsnelis:
[Apie A. Mejė armėnų-baltų kalbų tyrimus] Kita […] Mejė etimologija […] l. įdomi ir nekelia jokių abejonių dėl baltų-armėnų kalbų leksinių ryšių. Kalba eina apie arm. ezr, kuriam Mejė rado tikslų atitikmenį lie. ežė̃, la. eža, pr. asy. Slavų k. žodžiai (kaip ir s. sl. jazŭ, r. ez (jaz) ir kt.), kurie irgi priklauso šitai leksinei šeimai, yra semantiškai tolimesni. Tačiau reikia pastebėti, kad arm. ezę su baltų kalbų žodžiais gretino jau anksčiau vokiečių orientalistas de Legardė [Meje, vėliau tai sužinojęs, pripažino jam šios etimologijos prioritetą].
Šaltinis:
Bolognesi 1988, 8
Antraštė:
ežė̃
Straipsnelis:
žr. ežeras
Šaltinis:
Sławski 1984, 84
Antraštė:
ežė
Reikšmė:
tvenkinys, kūdra, duburys
Straipsnelis:
žr. ežeras
Šaltinis:
Buck 1949, 38
Antraštė:
ẽžė
Straipsnelis:
žr. ežeras
Šaltinis:
Lanszweert 1984, 75
Antraštė:
ežė̃, ẽžė
Straipsnelis:
žr. ežia
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 120–121
Antraštė:
ežė̃, ẽžė
Straipsnelis:
žr. ežia
Šaltinis:
Boryś 1992a, 129–134
Antraštė:
ẽžė
Straipsnelis:
žr. ežeras
Šaltinis:
Szemerényi 1967, 286–287
Antraštė:
ežė̃
Straipsnelis:
žr. ežeras
Šaltinis:
Hamp 1998c, 75–76

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas