Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ežỹs
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jei jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. ežỹs = r. ёж).
Šaltinis:
Endzelīns DI 1974, 340
Antraštė:
ežỹs
Straipsnelis:
Gr. ἐχῖωος m. ‘ežys’, ‘jūros ežys’ [391]. Problemiškas vedinys su priesaga -ῑνο-ἔχις ‘gyvatė’ (Chantraine, Formation, 204), t. y. gyvačių gyvulys, kuris ėda gyvates (Schulze pagal Lohmann Gnomon, XI, 1935, 407). Pagal lingvistinį tabu žodis esąs χήρ substitutas. Antra vertus, priesaga -n- su kitu šaknies vokalizmu pasirodo arm. žodyje ozni (iš ide. *ogh-īn-yo). Baltai ir slavai turi formas, kurios remiasi *egh-yo-, lie. ežỹs, s. sl. ježĭ. Germanai turi priesagą l, s. v. a. igil, žr. Pokorny 292.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 391–392
Antraštė:
ežỹs
Straipsnelis:
G. R. Solta (G. R. Solta. Die Stellung des Armenischen im Kreise der indogermanischen Spachen. Eine Untersuchung der indogermanischen Bestandteile des armenischen Wortschatzen. Wien, 1960, 461) suskaidęs atitikmenis morfemomis [arm. ozni (io-kamienas), gr. ἐχῖωος, s. v. a. igil, lie. ežỹs, s. sl. ježъ, fryg. εξις (tiksliau εζις) – visi ‘ežys’] bei atlikęs darybinę analizę, daro išvadą, kad arm.-gr. ryšiai buvę glaudesni nei arm.-frygų.
Šaltinis:
Гиндин 1964 (1965), 364
Antraštė:
ežỹs
Straipsnelis:
Oset. wyzyn / uzun ‘ežys; Erinaceus’. Ežys priklauso tiems ‘garbingiems’ laukiniams gyvūnams, kurie ide. gentims buvo pažįstami jų protėvynėje, t. y. kaip ir vilkas (žr. *wœrg), lokys (žr. ars), lapė (žr. rūvas), ūdra (žr. wyrd) ir kt. Šaknimi ir daryba wyzyn atitinka arm. (w)ozni (ide. *eǵhinos // oǵhinos); plg. gr. ἐχῖωος ‘ežys’. Šiek tiek toliau darybiškai yra s. sl. ježь, r. еж, lie. ežỹs, s. š. germ. igull, v. Igel ir pan. (Pokorny 292). Germanų galima kildinti iš prototipo *egin- su antriniu -n-l, kaip ir v. Himmel arba go. himins, v. Esel greta lo. asinus ir kt. (Kluge–Götze 261). Balsiai uzun (vietoj *œzin) kelia sunkumų; tabu deformacija? Ide. dirvoje patikimų atitikmenų nematyti. Вс. Миллер [...]; Mann [...].
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ IV, 129
Antraštė:
ežỹs
Straipsnelis:
arm. [ozni ‘ežys’] artimesnis gr. ἐχῖωος […], o baltų, slavų ir frygų žodžiai (lie. ežỹs, bažn. sl. ježь, frygų εξις, teisingiau εζις ‘ežys’, plg. Fick, BB 1905, XXIX, 237, 239] sudaro savą grupę.
Šaltinis:
Solta 1960, 196
Antraštė:
ežỹs
Straipsnelis:
Arm. ozni ‘ežys’ su šaknimi *eghi- kilęs iš *oghinio. Kitos kalbos turi paralelinę formą iš *eghi-: gr. ἐχῖωος, anglosaksų igil, vok. igel, s. sl. ježĭ, le. jež, r. еж, oset. uzun, uzin ‘ežys’.
Šaltinis:
Туманян 1968, 58
Antraštė:
ežỹs
Reikšmė:
hedgehog
Straipsnelis:
žr. eglė
Šaltinis:
Derksen 2002a, 9–10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas