Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
eidỹ
Reikšmė:
dui, braukš (greitam judėjimui žymėti) interj.
Straipsnelis:
Vien Būga (RR 330) sieja lie. eidỹ su sl. idǫ ir nurodo Schleicherio „Litauisches Lesebuch“: àr tù nemateí, eidý, visì úkininkai Vargùżiu kë́ma sù skuróms į më́stą (1857a, 227), kuri paties Schleicherio išversta: „hast du nicht gesehen, heidi! alle Grundbesitzer des Dorfes Bettelhecken mit Häuten zur Stadt“ (1857b, 124). Net jei ir šios lie. interjekcijos sąsajas su vok. heidi, taip pat su LKŽ teikiamu lie. aidỹ, aidã ir jų r. atitikmeniu ajda reikėtų kiek detaliau paaiškinti, visos šios formos tikrai nepriklauso bl.-sl. žodžio ‘eiti’ paradigmai, jau nekalbant apie t/d kaitaliojimąsi (apie jį bando kalbėti O. Poliakovas).
Šaltinis:
Hock 1996–1997, 230

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas