Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
eiglùs
Reikšmė:
schnell, flink
Straipsnelis:
žr. genys
Šaltinis:
Mažiulis 1974, 215–218

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas