Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ei̇̃sena
Straipsnelis:
Lie. ei̇̃sena, pr. eisennien ‘t. p.’ susijęs su ide. *eis ‘smarkiai suktis’, kurio atitikmenys yra s. i. ēṣá- ‘skubiai’, s. isl. eisa (< *ais-) ‘skubėti, lėkti’.
Šaltinis:
Duridanov 1969, 78
Antraštė:
ei̇̃sena
Straipsnelis:
Pr. eneissanien ‘eisena’ iš en- ēit (žr. ēisei ‘įeiti’ su sufiksu -senā, Endzelīns, Senprūšu valoda, 1943, 47. Tiksliai atitinka lie. įeisena, la. ieiešana (: lie. ei̇̃sena).
Šaltinis:
Топоров ПЯ Е–Н, 41

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas