Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
eketė̃
Reikšmė:
ice-hole
Straipsnelis:
Tiek bl., tiek sl. kalbose yra etimonų su žodžio pradžios *e-, kurių atitikmenys kitose ide. kalbose rodo buvus praide. *a- ar *o- (*h₂e-, *h₃e-, *Ho-). Manoma, kad bl. ir sl. formos atsirado įvykus mįslingam pakitimui *a/o- > e-, kurį Henningas Andersenas vadina Rozwadowskio dėsniu (Andersen 1996, Reconstructing prehistorical dialects: Initial vowels in Baltic and Slavic, Berlin and New York). Derksenas pristato etimonus, kuriuos Andersenas aprašo kaip Rozwadowskio dėsnio pavyzdžius: lie. eketė̃, aketė̃ ‘ice-hole’, la. akate, akata, akacis ‘puddle in a swamp, small ice-hole, deep spot in a river or lake’, plg. lie. akà ‘ice-hole’, la. aka ‘well’. Praide. h₃ekʷ-, plg. lie. akìs, la. acs ‘eye’.
Šaltinis:
Derksen 2002a, 5–6

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas