Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aldijà
Straipsnelis:
žr. eldija
Šaltinis:
Иванов 1986 (1988), 56
Antraštė:
eldijà
Straipsnelis:
Toch. A olyi, B olyi ‘valtis’ (su dėsningu grupės *-ldi̯- > *li̯ supaprastėjimu) susijęs su lie. aldijà, eldijà, s. sl. АЛЪДИИ, ЛАДИИ ‘ладья’, norv. dial. olda, šv. dial. ålla ‘įdauba’ < germ. *aldōn, plg. s. ang. aldoþ, aldaht ‘indas, gelda’ [Plg. Stang Chr. Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen, Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, II. Hist.-Filos. Klasse, Ny Serie, N. 11. Oslo etc., 1972, 13]. Sykiu su ‘lašišos’ pavadinimu šie pavadinimai verčia ieškoti vandens baseinų, kurių buvimą rodytų žodžiai, bendri tocharų ir baltų-slavų-germanų dialekt. arealams.
Šaltinis:
Иванов 1986 (1988), 56
Antraštė:
eldijà
Reikšmė:
hollowed out tree-trunk, canoe
Straipsnelis:
Tiek bl., tiek sl. kalbose yra etimonų su žodžio pradžios *e-, kurių atitikmenys kitose ide. kalbose rodo buvus praide. *a- ar *o- (*h₂e-, *h₃e-, *Ho-). Manoma, kad bl. ir sl. formos atsirado įvykus mįslingam pakitimui *a/o- > e-, kurį Henningas Andersenas vadina Rozwadowskio dėsniu (Andersen 1996, Reconstructing prehistorical dialects: Initial vowels in Baltic and Slavic, Berlin and New York). Derksenas pristato etimonus, kuriuos Andersenas aprašo kaip Rozwadowskio dėsnio pavyzdžius, ir jų sąrašą papildo šiomis leksemomis: 1. Lie. eldijà, dial. aldijà ‘hollowed out tree-trunk, canoe’; prasl. *oldьji ‘boat’. Praide. *h₂eldʰ- (*h₃eldʰ-, *Holdʰ-)? Plg. norv. dial. olda ‘large trough, often made from a hollowed out tree-trunk’, s. ang. ealdoht, aldoht ‘trough, vessel’. 2. Lie. al̃kas, elkas ‘(holy) grove (on a hill, idol)’, la. ȩ̀lks ‘idol’ (ȩlka dievs ‘idol’, ȩlka kalns ‘holy mountain where pagan rites are performed, temple hill’); plg. go. alhs ‘temple’. 3. La. ẽrcis ‘juniper’; prasl. *orkỳta ‘willow’, plg. gr. ἄρκευθος ‘juniper’, ἄργετος (Hesych.) ‘t. p.’. Greičiausia ne ide. kilmės (plg. Beekes 2000, 27).
Šaltinis:
Derksen 2002a, 5–7

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas