Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
elgeta
Straipsnelis:
Ide. kalbos dauguma žodžių, reiškiančių ‘elgeta’, padaryti iš žodžių, reiškiančių ‘prašyti’, ‘maldauti’. Tačiu keletas šios reikšmės žodžių giminiški žodžiams, žymintiems kokį nors fizinį ar protinį defektą. Lie. elgeta giminiškas arm. ałkałk ‘menkas, blogas’, galbūt dar giminiškas lie. alkti ir t. t. Semantiškai plg. lo. mendīens, giminišką mendum ir menda ‘fizinis defektas, kaltė’.
Šaltinis:
Buck 1949, 784
Antraštė:
el̃geta
Reikšmė:
Bettler
Straipsnelis:
[Arm.] ałkałk ‘varganas, skurdus’. [Lit.:] Lidén ASt 99, Walde Pokorny I, 160; Pokorny 310; Adjarian, Arm.Wurzelwörterbuch I, 152. Čia priklauso lie. el̃geta ‘Bettler’, elgetis ‘Armut’, s. v. a. ilki ‘badas, troškimas, skurdas’, toch. A akal, B akalk ‘troškimas, noras’. Pripažįstant kamiengalis -g / -k kaitą, galima dar pridurti lie. álkti ‘hungern’, s. bažn. sl. alъkati ‘alkti’ ir gal s. air. olc, elc ‘blogas’. Patikimais atitikmenimis laikytini s. v. a., lie. ir toch. žodžiai; žinoma, tai ne žodžių sąsajos, o tik šaknų giminiškumas.
Šaltinis:
Solta 1960, 218–219

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas