Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
el̃mės
Reikšmė:
kraujuoti pūliai
Straipsnelis:
[Sugretinkime bendras germanų ir baltų žodžių darybos inovacijas. Gausime senų šių kalbų ryšių patvirtinimą:] Norv. tarm. ulma ‘pelėti, pelyti, mūsoti’, n. fryzų olmi, ulm ‘(malkų) puvėsiai, puvinys’, s. v. ž. ulmich ‘suėdęs, surijęs ką nors supuvusį’, s. v. a. ulmic ‘t. p.’ – lie. el̃mės, al̃mės ‘kraujuoti pūliai’ (determinantas -m-).
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 85
Antraštė:
el̃mės
Straipsnelis:
Pr. *elm- atstatoma pagal vandenvardį Elmone (upė) ir vietovardžius: Ilmune, Ilme, Ilmena. Siejama su lie. el̃mės, elmėti ir kt. taip pat žr. *alm-.
Šaltinis:
Топоров ПЯ Е–Н, 24–25

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas