Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
élskis
Reikšmė:
antkrūtinis
Straipsnelis:
Plg. v. dial. helske ‘antkrūtinis, apykaklė’ (Alminauskis 1934, 48). Vokiškos kilmės žodis, plg. v. Hals ‘kaklas’. (103) Vartotas Mažojoje Lietuvoje (KŽ 526: LKŽ II 1127; I. Simonaitytė).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 102t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas