Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
elvėdė
Reikšmė:
Schaubelstange
Straipsnelis:
Pr. aloade E 541 ‘lankstų šerdis, strypas’, kas gali būti ‘vyrių šerdis, kuria durys įstatomos į lankstus’. Pr. žodį Bezzenbergeris BB XXIII 297 abejodamas gretina su lie. elvėdė ir la. elvede (žr. liter. ME s. v. elvede). Tačiau ‘Haspe’ (žodynėlyje yra tarp ‘grandinė’ ir ‘pančiai’) lygia greta gali būti ir ‘durų lankstas’, ‘durų velkė’, ‘durų rankenos kabliukas’, ‘lenktuvai’, todėl, nežinodami tikslios žodžio reikšmės, negalime patikimai samprotauti apie jo kilmę. Jeigu Bezzenbergerio pasiūlyta etimologija teisinga, tada aloade turėtų būti iš *al(v)ōdē ar alvadē.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 174
Antraštė:
elvėdė
Reikšmė:
swing beam
Straipsnelis:
žr. eglė
Šaltinis:
Derksen 2002a, 9–10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas