Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
éngti
Straipsnelis:
žr. nūsti
Šaltinis:
Топоров 1960, 210
Antraštė:
éngti (eñgti)
Reikšmė:
lupti, plėšti; varginti
Straipsnelis:
Pr. āngus (taisytinas iš āūgus) ‘godus, šykštus’ gretintinas su lie. éngti (eñgti) ‘lupti, plėšti; varginti’; dėl darybos plg., pvz., lie. našùs : nèšti.
Šaltinis:
Mažiulis 1966a, 104
Antraštė:
éngti (eñgti)
Reikšmė:
plėšti
Straipsnelis:
Pr. āūgus ‘šykštus’, remdamasis konjunktūra *āngus, originalų sprendimą yra pasiūlęs Mažiulis, 1966, 104: lie. éngti, eñgti ‘plėšti’ ir pan. Darybiškai plg. lie. našùs : nèšti. Tokiu būdu pr. adj. *āngus reiškė ‘plėšiąs’, ‘engiąs’, o vėliau – ‘šykštus’, ‘godus’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 147–148
Antraštė:
éñgti
Straipsnelis:
K. Liukkoneno siūlomos įvairaus įtikimumo naujos suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. ies, gen. ikeen ‘yoke’ < *ingis (éngti, eñgti) – yra ir fonetinių, ir semantinių sunkumų, kaip ir ankstesnėse šio kultūriškai svarbaus žodžio etimologijose; be to, nėra paliudyta tikslaus baltiško žodžio, galėjusio būti modeliu skolinimui […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 187
Antraštė:
éngti
Straipsnelis:
žr. žengti
Šaltinis:
Vaba 2001, 168

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas