Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ergi
Straipsnelis:
žr. er
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–Н, 67–68
Antraštė:
ergi
Straipsnelis:
Pr. ergi partic. artimiausi atitikmenys: lie. ergi, ar̃gi, argì, taip pat plg. ar̃gu, argù, la. (sen. ir tarm.) arīg ‘irgi’, (sen.) arrieg; arīdzan. Dera priminti, kad arīg < arī-gu (plg. lie. ar-gu), o arīdzan – iš *arī-gi-an, – tai primena pr. er-gi en. Jei rekonstrukcija *arī-gi-an tikra, tai reikia priimti la. *ar(ī)-gi (plg. lie. ar̃-gi, er-gi, pr. er-gi). Sąsają su pr. ergi turi ir tolimesi faktai, plg. lie. ir̃gi ir netgi gr. ἆρα οὐχί … ‘argi ne?..’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–Н, 72

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas