Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
érgla
Straipsnelis:
Jotvingių adłis ‘erelis’ galbūt yra iš *ardlis, plg. la. ḕrglis ‘erelis’. Dar plg. lie. érgla ‘išdykėlis, juokdarys’, érglotis ‘maitotis, juokauti’, taip pat érgti ‘lupti, mušti’, argóti ‘mušti, plėšyti, draskyti’.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 68

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas