Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
érkė
Reikšmė:
Milbe, Zecke, Holzbock
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami baltiškieji skoliniai pietų Estijos šnektose. Es. äŕḱ : äŕgä ‘ērce’ < bl. *erkē-: lie. érkė (árkė) ‘Milbe, Zecke, Holzbock’, la. ērce ‘Kuhmilbe, Buschlaus, Holzbock, Zecke; böse Person’. Žr. Mǖlenbacha LVV I, 574; Fraenkel LEW I, 122: érkė; Vaba L., Läti laensõnad eesti keeles, Tallinn, 1977, 211.
Šaltinis:
Vaba 1996, 9
Antraštė:
érkė
Reikšmė:
tick
Straipsnelis:
žr. eglė
Šaltinis:
Derksen 2002a, 9–10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas