Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
er̃nis
Reikšmė:
(European) wolverine, (Gulo gulo, Gulo borealis)
Straipsnelis:
Lie. er̃nis ‘(European) wolverine, (Gulo gulo, Gulo borealis)’ kildintinas iš bazės *er̃n-, t. y. -n- plėtinio iš šaknies ide. *er- / or- / r₃- ‘sich in Bewegung setzen, erregen (auch seelisch, ärgern, reizen’ (Pokorny 326–327) [2 išn.: galbūt atspindinčio tą patį darinį av. auruna- ‘wild, ferus, saevus’ (Bartholomae 1904, 190), jei šis atstovauja *er(u)n-.], turint omenyje vaidingą šio gyvūno temperamentą. Slavų kalbose artimas formalus atitikmuo – s. r. i kamieno fem. рень (< *ernĭ).
Šaltinis:
Young 2001, 163–164

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas