Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
er̃tas
Reikšmė:
frei, geräumig, ausgedehnt, weit
Straipsnelis:
Pr. erkīnint interpretuotinas kaip *ertín-int ir laikytinas denominatyviniu vediniu iš adj. *ertinas arba *ertinis, o šis laikytinas produktyvios lie.-la. priesagos -in- vediniu veiksmažodinio būdvardžio *ertas, plg. lie. er̃tas ‘frei, geräumig, ausgedehnt, weit’ (dar plg. abstraktą erčià, -õs ‘freier Platz, leerer Raum, offener Ort’). Lauktina forma čia būtų *ìr-tas visų pirma dėl pirminio veiksmažodžio ìr-stu, yrù, ìrti. Šitasai *ìrtas priderintas prie sinoniminio er̃dvas (iš ér-da, érdėti). Iš er̃tas padarytas denominatyvas ért-inti.
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 187–188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas