Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
esì
Straipsnelis:
(Lietuvių atematinių veiksmažodžių priešistorės faktai turi svarbią reikšmę indoeuropeistikai, nes jie atspindi bendrą indoeuropiečiams procesą, vykusį senų senovėje). S.lie. sg. 2 forma esi yra kilusi iš *esie, remiantis s. lie. essiegu (Endzelīns 1948, 176; Sabaliauskas, Atematiniai lietuvių kalbos veiksmažodžiai, Kai kurie lietuvių kalbos gramatikos klausimai, 1957, 84). Iš šios formos *esie < *esei gali būti kildinama ir la. esi bei pr. assei, essei, assai, asse, aesse [74]. Tikėtiniausia, atrodo, joje išskirti sg. 2 a. baltišką galūnę*-ei. Tokiu atveju seniausia forma galėjo būti *es-ei su analogiška gr. -ει galūne (plg. Bader 1976, 72–74, plg. Haudry 1979, 77). Šios galūnės vystymasis, būdamas specifinis antrosios serijos veiksmažodžiams, galėjo patirti pirmosios serijos veiksmažodžių galūnės poveikį, iš kur *-s-ei (plg. Bader 1976, 60). Archaiškesnės *es-ei pakeitimas vėlesniu naujadaru *es-s-ei galėjo įvykti atskirose baltų kalbose.
Šaltinis:
Иванов 1981, 74–75
Antraštė:
esì
Reikšmė:
(ты) еси
Straipsnelis:
A. Bammesbergerio straipsnyje lyginamas gr. εἶ su lie. esì ‘(ты) еси’ ir s. lie. eisì ‘(ты) идешь’.
Šaltinis:
Темчин 1996, 127

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas