Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
esmì
Straipsnelis:
pr. asmai ‘esu’ 31₆, ₂₈ 45₁₃, ₁₇ : lie. esmì, la. ȩsmu, s. sl. ѤСМЬ, go. im, skr. ásmi, gr. εἰμί, arm. em, lo. sum ir kt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 180
Antraštė:
esmi
Straipsnelis:
S. lie. praes. sg. 1 forma esmi kartais netiesiogiai tapatinama [73] su išoriškai sutampančiomis formomis: het. ešmi, s. i. ásmi (plg. Kazlauskas 1968, 293, 309). Tačiau tam kliudo keletas aplinkybių. Pirma, lie. tarmėse užfiksuota dalinai sutampanti su tematine forma esmù. Ji sutampa su la. ȩsmu, šalia kurios XVII ir XVI a. tekstuose užfiksuotos formos esmi or esme. Forma, artima latviškajai, numanoma ir prūsiškuose parašymuose: asmu, asmau šalia asmai. Antra, Endzelyno nuomone, ir s. lie. esmi kilusi iš *esmei. Kaip ši numanoma lie. forma, taip ir pr. assmai, artima *esmei, yra atsiradusios dėl sąveikos pirmosios serijos formos tipo *es-m(i) kaip bendrabaltiškos ir antrosios serijos formos *es-H₂e > *es-H₂o (1 a.), *es-ei (2 a.). Forma *es-mi galėjo egzistuoti lygiagrečiai su *es-mei, *es-mai. Bet dėl -mi produktyvumo s. lie. esmi galėjo pakeisti esmai.
Šaltinis:
Иванов 1981, 73–74
Antraštė:
esmì
Reikšmė:
to be
Straipsnelis:
žr. eglė
Šaltinis:
Derksen 2002a, 9–10
Antraštė:
esmi
Straipsnelis:
Anksčiau gausios baltų kalbų atematinės veiksmažodžių formos (aptarimą ir pavyzdžius žr. Endzelīns 1971: 205–208), kaip senosios lietuvių kalbos esmi, esti, dabartinėse baltų visos pakeistos tematinėmis.
Šaltinis:
Robinson 1977, 226

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas