Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
estè
Straipsnelis:
Veiksmažodžio pl. 2 a. formos struktūros bendrą ide. charakterį patvirtina lo. estis (apie atliepimą žr. Schmalstieg 1980, 108: *és-etes > estis), vedų éta(na) (Watkins 1969, 33, 34), s. sl. ѤС-ТЕ, lie. es-tè ir pan. Pl. 2 a. formos *qᵂhen-tè darybos tipą galima laikyti bendru ide. [27]. Bendra ide. yra ir pati galūnė -tè: s. i. -ta, gr. -τε, toch. A -e < *-tä (Adams 1978) < *-te, go. -te, lo. -te imperatyve, s. sl. -ТЕ. Lie. -te, refl. -tės (< *tḗ, plg. esté, Daukša, Stang 1966, 416 ir kt.) atitinka la. trm. refl. -tēs > augšzem. f. -tȩ̄s. Kadangi pr. kalboje šalia pl. 2 a. galūnės -ti / -ty žinomi dar ortografiniai variantai: -tai, -tei, -te, -ta, ši galūnė interpretuojama kaip [-te], Schmalstieg 1974, 153. Dėl to pasiteisina prielaida, kad prūsų kalboje atsispindi tas pats bl. *-te. Kadangi šalia vedų galūnės -ta < *-te yra ir -tā, galima ją laikyti atspindžiu baltų k. su poziciniu balsio pailgėjimu žodžio pr.
Šaltinis:
Иванов 1981, 27–28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas