Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ẽtviras
Straipsnelis:
Pr. etwiriuns ‘atidaręs’ pagal APSpr. 333 iš *etvirīt, su kuriuo siejamas lie. ẽtviras (vietoj ãtviras).
Šaltinis:
Топоров ПЯ II, 120

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas