Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
fìlcas
Reikšmė:
batas iš balto veltinio ir odos
Straipsnelis:
fìlcas ‘batas iš balto veltinio ir odos’, plg. vok. Filz ‘veltinis’. Pasitaiko Žemaičiuose, atskirose rytų Lietuvos vietose (LKŽ K). Dar žr. fìlcas ‘kepurė’.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 114
Antraštė:
fìlcas
Reikšmė:
kepurė
Straipsnelis:
fìlcas ‘kepurė’, plg. vok. Filz ‘veltinis; fetrinė skrybėlė’ (Alminauskis 1934, 50). Vok. Filz ‘fetrinė skrybėlė’ yra sutrumpinta vok. Filzhut forma (Kluge, 197). Lie. fìlcas vartotas Mažojoje Lietuvoje. Dar žr. fìlcas ‘batas iš balto veltinio ir odos’.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 103

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas