Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
flioras
Reikšmė:
šydas
Straipsnelis:
flioras ‘šydas’, plg. vok. Flor ‘krepas (audinys), šydas’. Užfiksuota P. Ruigio žodyne (R 144). Dar žr. plioras.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 103

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas