Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
frãkas
Reikšmė:
švarkas; švarkas su ilgais skvernais užpakalyje; toks iškilmių kostiumas
Straipsnelis:
frãkas, prãkas, prakà ‘švarkas; švarkas su ilgais skvernais užpakalyje; toks iškilmių kostiumas’, plg. r. фрак, le. frak, vok. Frack, pranc. frac ‘t. p.’. Į slavų kalbas pavadinimas atėjo iš anglų kalbos, plg. ang. frock ‘suknelė; vienuolio rūbas’, kuri jį gavo iš senosios prancūzų kalbos, plg. s. pranc. froc ‘sutana su gobtuvu’. Toliau kildinama iš frankų hroc ‘palaidinis, apsiaustas’. Pastarasis žodis giminiškas su s. š. germ. rokkr, s. ang. rocc, ol. rok, vok. Rock ‘švarkas; apsiaustas’ (Фасмер ЕСРЯ IV, 205; Brückner SEJP 1927, 127; Kluge EWD, 213–4; Pfeifer 1993, 369; Klein 1966–1967, 624; Dauzat 1954, 338, 344). Lietuvoje šį drabužį XIX a. viduryje dėvėjo bajorai (Guzevičiūtė 1991: 10, 12). Vėliau patį pavadinimą kai kur perėmė ir valstiečiai, žinoma, svetimą garsą f pakeitę įprastesniu p. Abi formos (su p ir su f) fiksuojamos nuo XIX a. vidurio (I; M). Tarmėse gana retas, pasitaiko apie Akmenę ir Varėną (LKŽ II 1184, X 506, 511; Zinkevičius 1966: 151). Frãkas yra bendrinės kalbos žodis. Šis pavadinimas yra ir bendrinėje latvių kalboje, plg. la. fraka ‘t. p.’ (LLVV II 544). Literatūra: Pfeifer, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen … durchgesehen und ergänzt von W. Pfeifer, Berlin, 1993. Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, 1966–1967. Guzevičiūtė, Lituanistica, III (7), 1991. Zinkevičius, Lietuvių dialektologija, 1966.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas