Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
genšė
Straipsnelis:
žr. geršė
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 184–186
Antraštė:
génšė
Straipsnelis:
[rec. kn. V. Urbutis BEE 1981] Gražiai įrodoma, kad dalis garnio pavadinimų – pr. geeyse, lie. génšė, génžė, géršė, govaras, la. dzēse, dzēstre, dzēsis, klijāns, žūris yra onomatopėjinės kilmės, vadinasi, jų šaknies formų gen-, ger- bei gē- nebūtina suvesti į kokią nors vieną formą.
Šaltinis:
Mažiulis 1984a, 81
Antraštė:
génšė
Straipsnelis:
žr. genžė
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 211
Antraštė:
génšė
Straipsnelis:
žr. gęšė
Šaltinis:
Urbutis 1966b, 173–174, 177

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas