Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
genžė
Straipsnelis:
žr. geršė
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 184–186
Antraštė:
génžė
Straipsnelis:
žr. genšė
Šaltinis:
Mažiulis 1984a, 81
Antraštė:
génžė
Reikšmė:
toks paukštis
Straipsnelis:
Pr. gens-? atstatoma pagal vietovardžius: Genszlacken, vėliau – Genslack, Gense. Siejama su lie. génžė ‘toks paukštis’, gęžė; taip pat plg. génšė, gęšė (LVEV 46; Vanagas Liet. hidr. 231).
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 211
Antraštė:
génžė̃
Straipsnelis:
žr. gęšė
Šaltinis:
Urbutis 1966b, 173–174, 177

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas