Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gėdingas
Straipsnelis:
žr. gėda
Šaltinis:
Ларин 1977a, 71–72
Antraštė:
gė́dingas
Straipsnelis:
žr. gėda
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 231–233
Antraštė:
gė́dingas
Straipsnelis:
Pr. nigīdings 45,₁₇ ‘begėdis, be gėdos’ : gīdan, lie. gė́dingas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 266

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas