Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gėlė
Straipsnelis:
Lie. gėlė, galbūt pradinė reikšmė buvo tam tikros rūšies gėlės pavadinimas; giminiškas lie. geltas, geltonas, la. dzeltāns, s. sl. žlŭtŭ ‘geltonas’ ir t. t. Kitose kalbose šios reikšmės žodžiai dažniausiai siejami su žodžiais ‘šviesti’, ‘žydėti’, ‘pūstis’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 527
Antraštė:
gėlė̃
Reikšmė:
dėlė
Straipsnelis:
Iš vienos pusės la. dzêle ‘dūrimas’ : ģēles ‘rėmuo’, lie. gėlà ‘skausmas’ : ‘vidurio paleidimas; kruvinoji’ (Balčikonis LKŽ) ‘viduriavimas’ yra lyginami su la. dzêle ‘skausmas’, ‘dėlė’, lie. gėlà skausmas’, gėlė̃ ‘viduriavimas’ […], pilvo gėlė ‘gėlimas, skaudėjimas’, ‘pilvo skausmas’ ir nuo jų atskirti Balčikonio LKŽ lie. gėla, gėlė̃ ‘dėlė’, prie ko gėlė̃ ‘dėlė’ Fraenkelio WB87 laikoma kaip liaudies etimologijos [175] susiejimą du žinomu lie. dėlė (plg. la. dele) prie gélti ‘durti, gelti’. Jeigu tai tikrai taip būtų, tai turėtų ir la. dzêle kaip liaudies etimologijos la. dẽle susiejimas su la dzêle ‘dūrimas’ ir dzel̂t ‘durti, kąsti’ nusakomas būti, o man atrodo, kad taip negali būti. Manau, kad visi čia minėti žodžiai priklauso įvairioms pilvo skaudėjimo (ligos) ir dėlės ([…] lie. dėlė̃ ir la. dẽle) rūšims, išvesti iš la. dzel̂t resp. lie. gélti.
Šaltinis:
Jēgers 1990, 175–176
Antraštė:
gėlė̃
Reikšmė:
viduriavimas
Straipsnelis:
žr. gėlė̃
Šaltinis:
Jēgers 1990, 175–176

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas