Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gęžė
Straipsnelis:
žr. genžė
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 211
Antraštė:
gę́žė
Straipsnelis:
žr. gęšė
Šaltinis:
Urbutis 1966b, 173–174, 177
Antraštė:
gę́žė
Reikšmė:
Graureiher
Straipsnelis:
Pr. Geeyse ‘pilkasis garnys’ (*gēizē) su skardžiuoju z yra savarankiškas onomatopėjinis žodis, kuris dėl z skardumo atitinka lie. ž. gę́žė ‘t. p.’ (plg. Urbutis). Dėl fonetikos nuo šio gretinimo atokiai laikytini garnio pavadinimai, daromi su r, pvz., lie. géršė (kitaip Endzelynas).
Šaltinis:
Hinze 1996–1997, 151

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas