Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gūnià
Reikšmė:
apsiaustas nuo lietaus, pintas iš šiaudų, nešiojamas piemenukų, naktigonių
Straipsnelis:
žr. gunčia
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 155

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas